הפינה של מרן:  זכר למחצית השקלהפינה של מרן: זכר למחצית השקלישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: זכר למחצית השקל (יביע אומר)
הפינה של מרן:  נשים בקריאת פרשת זכורהפינה של מרן: נשים בקריאת פרשת זכורישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: נשים בקריאת פרשת זכור (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני פרשת זכורהפינה של מרן: דיני פרשת זכורישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני פרשת זכור (יביע אומר)
הפינה של מרן: גודל ומעלת מצוות הצדקההפינה של מרן: גודל ומעלת מצוות הצדקהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: גודל ומעלת מצוות הצדקה (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני השמעת קול בשבתהפינה של מרן: דיני השמעת קול בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני השמעת קול בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: תיקון כלי שיר בשבתהפינה של מרן: תיקון כלי שיר בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: תיקון כלי שיר בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: זכר למחצית השקלהפינה של מרן: זכר למחצית השקלישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: זכר למחצית השקל (יביע אומר)
הפינה של מרן: משנכנס אדר מרבין בשמחההפינה של מרן: משנכנס אדר מרבין בשמחהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: משנכנס אדר מרבין בשמחה (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני סחיטה באוכלין ובמשקין בשבתהפינה של מרן: דיני סחיטה באוכלין ובמשקין בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני סחיטה באוכלין ובמשקין בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: מלאכת דש בשבתהפינה של מרן: מלאכת דש בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת דש בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: מלאכת טוחן בשבתהפינה של מרן: מלאכת טוחן בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת טוחן בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני עירוב בשבתהפינה של מרן: דיני עירוב בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני עירוב בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: הלכות סתירה בשבתהפינה של מרן: הלכות סתירה בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות סתירה בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין אוהל בשבתהפינה של מרן: דין אוהל בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין אוהל בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: מלאכת בונה בשבתהפינה של מרן: מלאכת בונה בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת בונה בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: שבות דשבות במקום מצוההפינה של מרן: שבות דשבות במקום מצוהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: שבות דשבות במקום מצוה (יביע אומר)
הפינה של מרן: המלווה בריבית אינו קם בתחיית המתיםהפינה של מרן: המלווה בריבית אינו קם בתחיית המתיםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: המלווה בריבית אינו קם בתחיית המתים (יביע אומר)
הפינה של מרן: אין מוסיפין על המצוותהפינה של מרן: אין מוסיפין על המצוותישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אין מוסיפין על המצוות (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני ערלההפינה של מרן: דיני ערלהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני ערלה (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני יום טו בשבט ומעשרותהפינה של מרן: דיני יום טו בשבט ומעשרותישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני יום טו בשבט ומעשרות (יביע אומר)
הפינה של מרן: שבות דשבות בשבתהפינה של מרן: שבות דשבות בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: שבות דשבות בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן:   דיני ופרטי יום טו בשבטהפינה של מרן: דיני ופרטי יום טו בשבטישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני ופרטי יום טו בשבט (יביע אומר)
הפינה של מרן: מלאכה שאין צריכה לגופה בשבתהפינה של מרן: מלאכה שאין צריכה לגופה בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכה שאין צריכה לגופה בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: למען תדע כי אני ה' בקרב הארץהפינה של מרן: למען תדע כי אני ה' בקרב הארץישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני צביעה בשבת במשקין ובאוכליןהפינה של מרן: דיני צביעה בשבת במשקין ובאוכליןישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני צביעה בשבת במשקין ובאוכלין (יביע אומר)
הפינה של מרן:  חיזוק האמונה בהקב"ההפינה של מרן: חיזוק האמונה בהקב"הישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חיזוק האמונה בהקב"ה (יביע אומר)

שיעורי הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף מסר בימי חייו אין ספור שיעורי תורה, כיכר השבת ריכז עבורכם שיעורי תורה מרכזיים שנאמרו במוצאי השבתות בבית הכנסת יחווה דעת

כיכר facebook