מוטי..  מוטי..  ליפא שמלצער
הפינה של מרן: מילוי השעון ותיקון כלי שיר בשבתהפינה של מרן: מילוי השעון ותיקון כלי שיר בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: (יביע אומר)
הפינה של מרן: בישול אחר בישול בשבת בלחהפינה של מרן: בישול אחר בישול בשבת בלחישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: בישול אחר בישול בשבת בלח (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין צביעה באוכליןהפינה של מרן: דין צביעה באוכליןישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין צביעה באוכלין (יביע אומר)
הפינה של מרן: על הניסים ומעל גדרי הטבע בימי החנוכההפינה של מרן: על הניסים ומעל גדרי הטבע בימי החנוכהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: על הניסים ומעל גדרי הטבע בימי החנוכה (יביע אומר)
הפינה של מרן: ונקדשתי בתוך בני ישראלהפינה של מרן: ונקדשתי בתוך בני ישראלישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ונקדשתי בתוך בני ישראל (יביע אומר)
הפינה של מרן: פרשת הנשיאיםהפינה של מרן: פרשת הנשיאיםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: פרשת הנשיאים (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני והלכות חנוכההפינה של מרן: דיני והלכות חנוכהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני והלכות חנוכה (יביע אומר)
הפינה של מרן: זמן הדלקת נרות חנוכההפינה של מרן: זמן הדלקת נרות חנוכהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: זמן הדלקת נרות חנוכה (יביע אומר)
הפינה של מרן: מצוות הלל בחנוכההפינה של מרן: מצוות הלל בחנוכהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מצוות הלל בחנוכה (יביע אומר)
הפינה של מרן: נשים חייבות בהדלקת נרות חנוכההפינה של מרן: נשים חייבות בהדלקת נרות חנוכהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: נשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני הכריעות בתפילההפינה של מרן: דיני הכריעות בתפילהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני הכריעות בתפילה (יביע אומר)
הפינה של מרן: חנוכה - נר איש וביתוהפינה של מרן: חנוכה - נר איש וביתוישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: נר איש וביתו (יביע אומר)
הפינה של מרן: אין לעמוד בשעת קריאת עשרת הדברותהפינה של מרן: אין לעמוד בשעת קריאת עשרת הדברותישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אין לעמוד בשעת קריאת עשרת הדברות (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין מי נאנס ולא קרא בתורההפינה של מרן: דין מי נאנס ולא קרא בתורהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: נאנס ולא קרא בתורה חייב להשלים פרשיותיו ? (יביע אומר)
הפינה של מרן: כבוד ספר תורההפינה של מרן: כבוד ספר תורהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: כבוד ספר תורה (יביע אומר)
הפינה של מרן: הלכות בין שהשמשותהפינה של מרן: הלכות בין שהשמשותישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: בין שהשמשות (יביע אומר)
הפינה של מרן: ההקפדה על אמירת מאה ברכות בכל יוםהפינה של מרן: ההקפדה על אמירת מאה ברכות בכל יוםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ההקפדה על אמירת מאה ברכות בכל יום (יביע אומר)
הפינה של מרן: ששכח יעלה ויבא באמצע תפילת העמידההפינה של מרן: ששכח יעלה ויבא באמצע תפילת העמידהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ששכח יעלה ויבא באמצע תפילת העמידה (יביע אומר)
הפינה של מרן: שהקידוש יהיה לאלתר ובמקום הסעודההפינה של מרן: שהקידוש יהיה לאלתר ובמקום הסעודהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: שהקידוש יהיה לאלתר ובמקום הסעודה (יביע אומר)
הפינה של מרן: אין קידוש אלא במקום סעודההפינה של מרן: אין קידוש אלא במקום סעודהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אין קידוש אלא במקום סעודה (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין יין צימוקים לקידושהפינה של מרן: דין יין צימוקים לקידושישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין יין צימוקים לקידוש (יביע אומר)
הפינה של מרן: המשך דיני כשרות היינות לקידוש ולהבדלההפינה של מרן: המשך דיני כשרות היינות לקידוש ולהבדלהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: המשך דיני כשרות היינות לקידוש ולהבדלה (יביע אומר)
הפינה של מרן: המשך הלכות היין הכשר לקידושהפינה של מרן: המשך הלכות היין הכשר לקידושישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: המשך הלכות היין הכשר לקידוש (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין היין הכשר לקידושהפינה של מרן: דין היין הכשר לקידושישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין היין הכשר לקידוש (יביע אומר)
הפינה של מרן: חובת קריאת שלושה פסוקים לעולה לתורההפינה של מרן: חובת קריאת שלושה פסוקים לעולה לתורהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חובת קריאת שלושה פסוקים לעולה לתורה (יביע אומר)
הפינה של מרן: מי ששכח 'רצה' בברכת המזון ודין מי שטעה בתפילת השבתהפינה של מרן: מי ששכח 'רצה' בברכת המזון ודין מי שטעה בתפילת השבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מי ששכח 'רצה' בברכת המזון ודין מי שטעה בתפילת השבת (יביע אומר)

שיעורי הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף מסר בימי חייו אין ספור שיעורי תורה, כיכר השבת ריכז עבורכם שיעורי תורה מרכזיים שנאמרו במוצאי השבתות בבית הכנסת יחווה דעת

כיכר facebook