אאא

ירידה נוספת באבטלה: שיעור הבלתי מועסקים במשק עמד בחודש פברואר 2011 על 6% בלבד מכוח העבודה, שהם במונחים מוחלטים - 192 אלף מובטלים. כך מדווחת היום (ה´) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על בסיס נתוני מגמה מתוך סקר כוח אדם.

יתרה מזו, הלמ´´ס שוב עדכנה רטרואקטיבית את שיעור האבטלה כלפי מטה לגבי מספר חודשים אחורנית. לדוגמא: לפי הנתונים המעודכנים, עמדה האבטלה בחודש דצמבר על 6.2% ולא על 6.4% כפי שפורסם לפני חודש. לפי הלמ´´ס, שיעור האבטלה ברבעון האחרון של 2010 עמד על 6.6% שהם כ-211 אלף מובטלים.

חשוב לציין כי הנתונים שמפרסמת היום הלמ´´ס מתקבלים בפיגור מסוים, שכן הם מבוססים על מדגם ומראים אך ורק מגמה. עם זאת, נתונים אלו עקביים עם רשימה ארוכה של פרמטרים מאקרו כלכליים מרכזיים כמו התמ"ג, המדד המשולב, נתוני צריכה ונתוני ייצוא המעידים על פעילות כלכלית ערה במשק הישראלי.

בכך נושק שיעור האבטלה הנוכחי לשפל בכל הזמנים – כ-5.9% מכוח העבודה, שנרשם במחצית שנת 2008.