אאא

בעקבות העלאת נושא שירותי רפואה פרטיים בבתי-החולים הממשלתיים, במסגרת ישיבת הממשלה שהתקיימה היום, הביע סגן שר הבריאות תמיכה נלהבת בנושא.

במטרה לאזן בין עמדת משרד האוצר לפיה יש לדרוש מהרופאים להחתים שעון נוכחות, לבין עמדת הרופאים הדורשים שירות רפואה פרטי במסגרת בתי-החולים הממשלתיים, הציע סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן פיתרון במתווה של "החתמת שעון נוכחות תמורת אישור שר"פ".

במסגרת הצעה לפיתרון זה, במקביל לקידום נושא השר"פ בבתי החולים, יופעל נוהל החתמת שעון נוכחות במערכת הרפואית, כנהוג בקרב כלל עובדי המדינה.

חלק מהשרים תמכו בהצעה העקרונית לשר"פ.

ראש-הממשלה הטיל על מזכיר הממשלה צביקה האוזר להקים ועדה משותפת למשרדי הבריאות והאוצר לבחינת סוגיית השר"פ וקיום דיון מעשי בהצעה זו.