אאא

בעקבות פרשת החיילים הדתיים שסרבו לשמוע שירת נשים, הפיץ הרב הראשי לישראל, הרב יונה מצגר, פסק הלכה שבו הוא כותב:  "נשאלתי אודות מקרה שאירע בזמן האחרון כאשר קבוצת צוערים שהיו בקורס קצינים, נאלצו ליטול חלק באירוע שנערך במסגרת הצבאית ובו שרה זמרת צבאית לפני החיילים.

"מספר חיילים שומרי מצוות, המקפידים שלא לשמוע קול זמר של אשה, קמו ויצאו מן המקום והביעו את מחאתם על כך שנכפה עליהם לשמוע קול שיר של אשה, דבר אשר אינו הולם את אורח חייהם הדתי.

"בצה"ל הביעו מורת רוח רבה מכך שצוערים אלו הפרו את כללי המשמעת הנהוגים בצבא, והחליטו שעונשם יהיה סילוק מקורס הקצינים.

"בעקבות פרשה זו התעורר שיח ציבורי רחב, ובו נשמעו תגובות רבות בעד ונגד התנהגותם של חיילים אלו. רבים טענו כי על צה"ל לנהוג עם חייליו באופן מתחשב יותר, להביא בחשבון את אורח חייהם הדתי, ולא לכפות עליהם התנהגות הסותרת את אמונתם.

"לעומתם נשמעו קולות מנוגדים אשר טענו שהחיילים היו צריכים ליישר קו עם החלטת המפקד הממונה עליהם, ולא לעשות דין לעצמם ולפעול לפי הבנתם האישית, שכן עלינו לשמור על "אחדות המחנה".

"בין הקולות השוללים את התנהגות החיילים, היו גם רבנים מסויימים שטענו כי אמנם מבחינת ההלכה אסור לאדם לשמוע קול שירה של אשה, מכל מקום במצב זה בו היו החיילים נתונים, היה עליהם להישאר במקומם, למען השלום ומניעת מחלוקת בין החיילים. יש רבנים שאף הוסיפו כי מחובתם של החיילים היה להישאר במקומם, למען שמירת האחדות והציות לפקודות מפקדיהם."

מסקנת הרב מצגר: "יש לכבד את זכותם של החיילים הדתיים להימנע משמיעת קול שירת אשה, הן אם היא שרה ביחידות, והן אם שרות עמה עוד מספר נשים יחד או אף איש ואשה יחד.

"ודאי שאין זה צודק או ראוי לשלול מהם את מעמדם וזכויותיהם כתוצאה מהקפדתם על קיום התורה והלכותיה", כותב הרב.