אאא

ועדת השחרורים המיוחדת הורתה הערב (שלישי) על החזרתם לריצוי מלוא תקופת מאסרם של שישה ממשוחררי "עסקת שליט".

הועדה קיבלה בהחלטתה את בקשת היועץ המשפטי לממשלה לביטול שחרורם של ששת אסירי העולם תושבי מזרח ירושלים, שהוגשה באמצעות עורכות הדין יוכי גנסין ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה וסימונה בן-חיים לוי מפרקליטות מחוז צפון, לאחר שקיימה דיונים יסודיים בשש הבקשות ושמעה את פרקליטי האסירים.

הוועדה קבעה על סמך הראיות המינהליות שהוצגו בפניה, שכל ששת האסירים עברו עבירות לאחר שחרורם במסגרת "עסקת שליט", ובכך הפרו את התנאי היסודי שקבע נשיא המדינה בכתבי ההקלה שהביאו לשחרורם במסגרת עסקת שליט.

האסירים הוחזרו לריצוי תקופות מאסר הנעות בין 11 שנים ל- 36 שנים, כל אחד על פי העונש שהוטל עליו מלכתחילה.