אאא

אנשי מכון המקדש ונאמני הר הבית קיימו אמש בשכונת שמואל הנביא בירושלים טקס המדמה הקרבת קורבן פסח.

קדם לכך יום עיון בנושא מבנה תנורי הפסחים ואופן הצליה, אפשרות בנייה מהירה של מזבח במקום המקדש, וכן הלכות אכילת הקרבן.

בשיא: אנשי מכון המקדש שיחזרו את מעמד שחיטת הפסח וצלייתו בתנורים מיוחדים על ידי כהנים הלבושים בבגדי כהונה ומצויידים בכלים המיועדים לעבודה במקדש, ובליווי מקהלת לווייים ששרה את ההלל.