אאא

פרשת אי-קיום הסכם הרוטציה על ידי נציג חסידות קרעטשניף במועצת עיריית רחובות, מגיעה לשיא, במכתב מתריס וחסר תקדים - הנחשף כאן לראשונה, אותו שיגר עורך הדין מאיר הגר - בא כוחו של חבר המועצה הומינר, אל בית הדין הרבני ברחובות.

 כזכור, הגישה דגל התורה תביעה כנגד הומינר בבית הדין הרבני האזורי, בבקשה לחייבו על פי דין תורה לקיים את הסכם הרוטציה ולהתפטר מתפקידו.

אלא שהומינר, כופר בסמכותו של בית הדין לדון בעניין, בין היתר לאור טענתו הייחודית, כי היות ונציג התובעת - היינו חבר הכנסת משה גפני - חבר בוועדה למינוי דיינים, הרי שבית הדין "נגוע בדבר" ועל כן אינו יכול לדון.

במכתבו, המתגולל על פני שלושה עמודים צפופים, שוטח הומינר את שלל טענותיו, בהן העובדה כי אין סמכות חוקית לבית הדין הרבני לדון בעניינים מסוג זה - אלא על פי בוררות, ומשכך, שלושה רועי בקר עדיפים מכל דייני בית הדין האזורי והרבני גם יחד, שהרי הם כשרים לדון בזה, לעומת דייני בית הדין הנעדרים כל סמכות.

במכתבו, רצוף העלבונות האישיים כלפי דייני בית הדין, מאשים אותם עורך הדין, כי מיהרו לטפל בתביעה באופן חריג, דבר זה הינו ללא ספק עקב היותם נגועים באינטרסים אישיים...

לקראת סיום המכתב הוא גם מבהיר, כי "לא יטריח את בית הדין למסור לתובעים את הודעתנו, לפיה, באם יגישו את תביעתם בבית הדין של הגר"א רובין, נתייחס אנו לתביעתם", ומסיים: "כל מקום שאינו צריך לבוא לדון בפניו, אינו צריך כלל לחוש להזמנתו, ואין צריך לבוא לפניו כלל".