אאא

מירושלים הגיעה הבשורה המעציבה על הסתלקותו הפתאומית של הרה"ח שלמה אלכסנדרי שרייבר זצוק"ל, מחשובי חסיד ויזניץ בן אחר בן למרן ה"חתם סופר", וחותנו של כ"ק מרן האדמו"ר מאטיניא שליט"א.

אמש, לאחר תפילת שחרית התלונן כי הוא חש ברע וכשהגיע לביתו התמוטט. בדרכו לבית-החולים הוא השיב את נשמתו ליוצרה.

המנוח שימש בחיו כמחנך אשר ידיו רב לו בחינוך תלמידים למופת. הוא קיבל כל אדם באשר הוא בסבר פנים יפות ובמאור פנים וחן, דבק ברבותיו בכל נפשו ותמיד היה שגור על לשונו מתורתם.

מיוחדת הייתה חיבתו לחתנו הדגול כ"ק האדמו"ר מאטיניא שליט"א והתבטל בפניו כעבדא קמיה מרא.

זכה להקים דורות לתפארת, בנים וחתנים רבנים ומרביצי תורה והוראה ולהשתדך עם צדיקי הדור.

מאות רבים של בני משפחתו, חסידי ויזניץ ואטיניא ושאר מכרים ליוו אותו אמש מבית הלויות שמגר – שם ספדו לו, להר המנוחות.