אאא

חבר מועצת העיר ירושלים, שלמה רוזנשטיין המחזיק תיק הפיקוח העירוני בעיריית ירושלים קורא לציבור החרדי: הגישו מועמדות לתפקידי פיקוח בעיריית ירושלים.

הרעיון החל להתגלגל בעקבות פגישה שערך שלמה רוזנשטיין עם מנכ"ל העירייה יאיר מעיין, רגע לפני המכרזים שתוציא העירייה לגיוס פקחים חדשים. במסגרת היוזמה החדשה, מבקש רוזנשטיין להקצות חלק מהפקחים לאזורים חרדיים בלבד.

האם אברכים הרגילים בלימוד בכולל או במשרות תורניות יחפצו לעסוק במקצוע כזה? רוזנשטיין בטוח שכן. לאחר ynet הוא הסביר:  "המגזר החרדי השתנה המון בשנים האחרונות. גם בקדנציה הקודמת, כאשר הצעתי ל'אגד' לגייס נהגים חרדים למסלולים העוברים באזורים החרדיים, זכיתי לתגובות ציניות, אבל כיום יש באגד 40 נהגים חרדים למהדרין. ראוי ואף לגיטימי להטיל את משימות הפיקוח העירוני בשכונות החרדיות על פקחים שמכירים את התנהלות המגזר החרדי".

מה יש באגף הפיקוח? שלל תפקידים. על הפקחים לבחון מקרוב כי הסדר והניקיון נשמר, וכי חוקי הרוכלות, שילוט ומודעות, נאכפים.

"העובדים החרדים ישובצו במחלקות השונות שבאגף", מסביר רוזנשטיין. "הם יפעלו לטובת התושבים בשכונות החרדיות ברחבי ירושלים, לשמירת החוק והסדר ולשמירת הקיום התנהלות תקינה של המרקם השכונתי".