אאא
"לפעמים זה טוב להילחם במעצמה גדולה", אומר הרב שמואל אליהו, רבה הראשי של צפת, ובנו של הגר"מ אליהו, במאמר שיתפרסם מחר בעלון "ראש יהודי".

לדבריו, המבטאים בדרך כלל את רעיונותיו של אביו, אומר הרב שמואל אליהו כי "כל אלה שחושבים שהיום לא חכם להיאבק במעצמה עולמית וכדאי לוותר, שמחים שמתתיהו החשמונאי לא חשב כמותם. למרות מיעוט הסיכויים של מעטים וחלשים מול רבים וחזקים. המנהיגים שהיו לעם ישראל קבעו את השיטה. כשצריך, רק כשצריך, הולכים עם האמת ומנצחים".

הרב אליהו מדגיש כי "היו זמנים שבהם נהגנו אחרת. לפני חורבן הבית השני החליט רבן יוחנן בן זכאי שזו טעות להלחם ברומאים, והתקפל מירושלים. רבן יוחנן בן זכאי הולך בעקבות הנביא ירמיהו שהחליט החלטה דומה לפני חורבן הבית הראשון. שניהם הבינו שבתקופת חורבן אי אפשר לאמץ את השיטות הרגילות".

הרב אליהו מתלבט "איך לנהוג בימים אלו? האם אנחנו בתקופת בנין או בתקופת חורבן? האם נכון לנקוט בשיטה של ירמיהו ורבן יוחנן בן זכאי, או אולי ללכת בדרך של אברהם ומשה, מרדכי ומתתיהו? האם להתעמת עם המעצמות או להתגמש על עקרונות?". הוא עונה כי "בהקמת המדינה אמצנו את דרכם של החשמונאים, והיתה זו ההנהגה היהודית אז שהכריזה על הקמת המדינה מתוך אמונה שבסופו של דבר המעצמות יבואו אחרינו".

לדברי הרב אליהו "אם נתבונן על השנים שעברו מאז נראה שכל מנהיג שהלך בדרך הזו – מצליח וכל ההחלטות שהחלטנו נגד המעצמות – התקבלו בהצלחה. כל מי שהתקפל בפניהם – הפסיד. ויתור על התיישבות ובניה ביהודה ושומרון - הביא צווי הקפאה לבניה בירושלים ומימוש צווי הקפאה – הביא החלטה אירופאית שירושלים היא בירת העם הפלסטיני. חד חלק ופשוט, כניעה – מחלישה".

הרב אליהו מסכם כי "מסתבר שהדרך של חנוכה יותר מתאימה לתקופה שלנו. צריך להוביל ולא להיגרר אחרי האומות. כל זאת עושים בחכמה ובתבונה. כל זאת עושים במחשבה תחילה. כך עשו מתתיהו ולוחמיו. עושים ומנצחים".