אאא

חודשים אחרי מתן גזר הדין, סגן ראש עיריית ירושלים לשעבר ואיש ש"ס, אלי שמחיוף, הגיש ערעור לבית המשפט העליון באמצעות פרקליטתו, עו"ד אירית באומהורן, ומותח ביקורת כנגד השופט דוד רוזן.

בכתב הערעור המתפרס על פני חמישים ושלושה עמודים, כתבה פרקליטתו טענות רבות ביחס לעצם הרשעתו של שמחיוף.

"בהכרעת הדין של בית המשפט נפלו שגיאות משפטיות וראייתיות מהותיות. הרשעתו שגויה ונשענת על יסודות רעועים", טוענת עו"ד באומהורן, "שגיאה עקרונית היא בכך שבית המשפט העדיף את עדותו של עד המדינה על פני עדותו של מר שמחיוף".

לדבריה, "בית המשפט עצמו קבע לגבי עד המדינה שהוא אדם מושחת ושלא נרתע מלשקר, לזייף - בכתב ובעל פה - ולהונות לשם השגת מטרותיו. מר שמחיוף כלל לא חקר נגדית את עד המדינה".

"לעומת זאת, מר שמחיוף, לשעבר סגן ראש העיר, העיד, שוב - לפי בית המשפט עצמו - עדות נאה ביותר ומלאת ביטחון ומסר את גרסת ההגנה שלו עוד במסגרת חקירותיו במשטרה. העדפת עדות עד המדינה באופן מוחלט על פני עדותו של מר שמחיוף היא שגיאה יסודית השומטת את הקרקע מתחת להרשעתו", נטען בערעור.

עו"ד אירית באומהורן מוסיפה וטוענת כי "העובדה שמר שמחיוף לא חקר את עד המדינה כלל בחקירה נגדית והורשע רק על סמך חקירתו הראשית של עד המדינה מהווה סטייה ממשית ממושכלות יסוד בהליך הפלילי".

לדבריה, "בית המשפט המחוזי התבסס על פירורי ראיות נסיבתיות בהכרעת הדין ופרש כל ספק לרעת מר שמחיוף".

 

 בהתייחסה לעונש המאסר, כתבה: "בית המשפט סטה באופן מהותי לחומרא ממדיניות הענישה הנהוגה בידי בית משפט. הותרת עונשו של המערער מהווה החמרה לא מידתית במדיניות הענישה".

לפי עורכת-הדין, בית המשפט שגה בעת שלא נתן משקל לכך שלפי קביעותיו שלו המערער לא נתן דבר ליזמי הולילנד ולא סטה מן השורה וממילא לא גרם לנזק לציבור. "בכך היה על בית המשפט קמא לקבוע מתחם עונש הולם קל משמעותית מזה שקבע".

"אם כן, המערער - לשיטת בית המשפט עצמו - לא סטה או חרג מתפקידו. העדר הסטייה מתפקידו אמורה להבדיל אותו, ובאופן ממשי, מעובד ציבור שנתן תמורה לנותן השוחד תוך סטייה ברורה מן השורה ותוך ניצול תפקידו לשם הענקת טובות הנאה חריגות לנותן השוחד - היזמים". הוסיפה.

שמחיוף מבקש מבית המשפט לא לרצות את עונשו בכלא בגלל מצבו הבריאותי. "המערער יטען כי חווית המאסר שלו, על נסיבותיו הרפואיות המיוחדות שהוצגו בפני בית המשפט קמא במסגרת הטיעונים לעונש, צפויה להיות קשה. בית המשפט קמא לא נתן לכך משקל מספק בגזר הדין במסגרת נסיבות הקשורות לנאשם". נכתב.

באשר למצבו הכלכלי והקנס הכספי שגזר עליו השופט רוזן, כותב שמחיוף כי הוא לא טוב ולכן הוא לא יוכל לעמוד בזה. "בית המשפט קמא לא התחשב דיו במצבו הכלכלי הקשה של המערער הן באשר גובה הקנס הכבד שהושת עליו והן ביחס לסכום החילוט – יוצרים יחד נטל כבד מנשוא על המערער"

באשר לחילוט נכסיו נכתב: "מרכושו של המערער חולט רכוש בשווי 142,222 שקל. המערער טען במהלך הטיעון לעונש בהרחבה כי מצבו הכלכלי אינו מאפשר לחלט מרכושו וכי חילוט כאמור, בסיכוי גבוה ביותר, עלול למוטט את משפחתו כלכלית. המערער טען בהרחבה בנושא. בית המשפט קמא לא נתן משקל מספק למצבו הכלכלי של המערער בעת קביעת סכום החילוט והקנס".

"אשר על כן בית המשפט הנכבד מתבקש להפחית משמעותית מעונש המאסר, וכן מסכום הקנס והחילוט שהושתו על המערער". נכתב בסיכום כתב הערעור.

כזכור, שופט בית משפט המחוזי בתל אביב גזר את עונשו של שמחיוף, לפני כמה חודשים לשלוש וחצי שנות מאסר בפועל, שנה וחצי על תנאי, קנס בסך 300 אלף שקל וחילוט של 165 אלף שקל.