אאא

התרגשות בחסידות גור: בשעות אחר-הצהריים (רביעי) תתקיים שמחת נישואי נכדו של כ"ק מרן האדמו"ר מגור, הבה"ח שמחה בונם אלתר בנו של הרה"צ רבי נחמיה אלתר, עם בתו של הרה"ח אברהם שרגא רוזמרין, מראשי ישיבת חידושי הרי"ם.

השמחה הגדולה תחל כבר בשעה 14:00 בצהריים בקריאת התנאים, שיקרא הגרי"מ לאו רבה של העיר ת"א יפו. בטקס קבלת הפנים שייערך במקלט של בית המדרש של החסידות ברחוב רלב"ח בירושלים, כשלאחר-מכן יתקיים בבית המדרש מעמד ה"קינדער טיש", המכונה 'שמחת הילדים', בו משתתפים אלפי ילדי החסידות לרגל השמחה הגדולה. 

בשעה 16:30 יתקיים במעמד רבבות חסידים טקס החופה, ברחבת סמינר הרב לוין כשגדולי ישראל ואדמו"רים, צפויים לקבל ברכות במהלך החופה.

לאחר-מכן יעברו במשך כשעתיים רבבות חסידים לפני מרן האדמו"ר מגור לאחל לו ברכת מזל טוב ("אדורך גיין").

בשעה 19.30 צפוי כ"ק מרן האדמו"ר מגור להיכנס להיכל בית המדרש הגדול ברחוב ירמיהו לסעודת החתונה שתימשך כארבע שעות עד למעמד המצווה טאנץ.

במהלך השמחה צפוי הרה"ח אברהם נחום לב, מי שמשמש כבעל תפילה בימים הנוראים, לשורר לפני הרבי את הגראמען המיוחד שחובר לרגל השמחה ע"י הרה"ח מרדכי יהודה ביין ושנחשף לראשונה, כאן ב"כיכר השבת".

בחרוזים מובאים דברי כיבושים על גודל המעמד הכביר ועל השמחה המתקיימת בחודש אלול חודש הרחמים והסליחות כשלבסוף יש אף התייחסות ברמז לנושא הגזירות על עולם התורה.

לקראת סוף הסעודה מתקיים טקס מסורתי בו עולים כמה מחשובי החסידים ובראשם הרה"ח צבי הערשקה גולומב, מקורבו של הרבי, על במות מיוחדות, כשהם מלווים בכלי ניגון ושרים במשך שעה ארוכה ומשמחים את האדמו"ר.

יצוין כי על ארגון השמחה מנצחים שניים ממקורביו של כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה"לב שמחה" מגור זי"ע, הרה"ח רבי מרדכי רושצקי והרה"ח רבי יהודה שפירא.