אאא

שמחה בבית ויז'ניץ. ענבי הגפן בענבי הגפן.

השבוע התקיימה שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מקרעטשניף בת לבנו הרה"צ רבי דוד משה רוזנבוים וחתן הגרי´´א אדלר עם נין האדמו"ר מויזניץ נכד לבנו הרה´´צ רבי ישראל הגר ונכד האדמו"ר מויזניץ מאנסי בן לבנו הרה´´צ רבי ברוך שמשון הגר.

צלם 'כל העולם כולו היה באירוע. אנו שמחים להגיש לכם את הרגעים המרגשים.

על מנת להבין את הקשרים המשפחתיים בין שני הצדדים, אנו מצרפים בזאת צילום מתוך דף שחולק במעמד המרגש.


צילום: "כל העולם כולו"