אאא

יום מודעות השמיעה הבינלאומי בשבוע שעבר היווה הזדמנות מצויינת לתלמידות המגמה לתקשורת של מבח"ר, להעניק לילדי מודיעין עילית אבחוני שמיעה חינם.

התלמידות שאמורות לשמש בסיום לימודיהן קלינאיות תקשורת, התפזרו בגני הילדים הרבים הפזורים במודיעין עילית וערכו בדיקות ואבחוני שמיעה לילדים עם לקויות שפה.

מטרת הבדיקה הייתה לאתר מקרים של בעיות שמע בגנים אלו, שכן לעיתים קרובות לקויות השפה העמוקות מתבררות כבעיות שמיעה שלא אותרו ואובחנו בזמן.

מנתוני מחקר שפורסמו בימים אלה לרגל יום השמיעה הבינלאומי, עולה כי בישראל כ-800 אלף איש הסובלים מבעיות בכושר השמיעה (כ-10% מהאוכלוסייה) כאשר 2 מכל 1,000 ילדים נולדים עם בעיות שמיעה.

בכדי לעורר את מודעות ההורים לבעיה המצריכה מעקב וטיפול, ערכו תלמידות מבח"ר שסיימו את שלבי הפרקטיקה המקצועית, מבחני סינון ובדיקות שמע מקיפות ע"פ התקן הבינלאומי של בדיקות סינון.

הבדיקות נערכו בשיתוף ובתיאום עם מחלקת החינוך של עיריית מודיעין עילית, ותוצאותיהן הועברו לבדיקה מקצועית נוספת כשבמידת הצורך יפנו מומחי מבח"ר את ההורים לטיפול מקצועי.

ראש עירית מודיעין עילית - הרב יעקב גוטרמן הביע את הערכתו על היוזמה המשותפת לעירייה ומבח"ר, והוסיף כי "איתור ואבחון מוקדם של בעיות בנושא שמיעה אצל הילד יביאו לקבלת הטיפול הנכון והראוי בלקות זו. הטיפול הנכון יסייע לילד להתקדם ולהשתלב בלימודים כמו כל ילד אחר". גוטרמן הוסיף עוד, כי חלק ממטרות המיזם הוא צמצום הנשירה ממוסדות החינוך בגיל מבוגר יותר בשל כשלים בזיהוי מוגבלויות וקשיי למידה.

שרה טנא, מגישת הקורס לקלינאות תקשורת, זכתה מהגננות ומההורים לשבחים רבים על יוזמתה. יוזמה שתסייע לילדים רבים להתחיל את חייהם בבתי הספר ובתלמודי תורה על אוזן ימין.