אאא

עצרות מספר וזיכרון: בשבת הקרובה פרשת מטות-מסעי, כ"ח בתמוז, יחול יום ההילולא הראשון של מרן פוסק הדור הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל שנסתלק לגנזי מרומים בשנה שעברה.

ברחבי עולם התורה והיכלי הישיבות כמו גם בציבור היהודי כולו ינציחו את זכרו וילמדו לעילוי נשמתו הטהורה.

בשל העובדה שיום ה"יארצייט" חל בשבת קודש תתקיים מחר, יום שישי, העלייה לציון בהר המנוחות בירושלים כשהמונים יעלו להשתטח על קברו של מרן זצ"ל.

הערב (חמישי) יתקיימו ברחבי הארץ והתפוצות עצרות ענק בה יישאו הספדים ויעלו קווים לדמותו הנעלה כשגדולי התורה יעסקו במשנתו התורנית והרוחנית.

בבני-ברק תתקיים עצרת חיזוק בבית המדרש 'לדרמן' של חתנו מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי ובראשותו בה יישאו דברי חיזוק הגאונים הגדולים רבי אביעזר פילץ ראש ישיבת תושיה בתפרח, רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי ורבי שמואל יעקב בורנשטיין ראש ישיבת קרית מלך.

בירושלים תתקיים עצרת גדולה לזכרו של מרן הגרי"ש זצ"ל באולמי בנייני האומה בהשתתפות בניו הרבנים הגאונים ובראשותו של הגאון הגדול רבי שמואל אויערבך.

בעצרת בבנייני האומה, תתאפשר הכניסה באמצעות הצגת כרטיסים בלבד, וצפויים לשאת בה דברים, בין היתר, הגאון רבי שמואל אויערבך והגאון רבי ברוך שמואל דויטש מראשי ישיבת 'קול תורה'.

במהלך העצרת בבנייני האומה ייערך סיום הש"ס שנלמד במלואו מדי חודש במהלך שנת האבל על-ידי אלפי בני תורה. את הסיום יערוך הגר"מ אלישיב, ממלא-מקום אביו באמירת השיעורים בחברת 'תפארת בחורים'.

למשתתפי העצרת יחולק הספר החדש "כתבוני לדורות" ובו למעלה מ-450 מכתבים שנכתבו ונחתמו ע"י מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

בבית מדרשו של מרן זצ"ל 'תפארת בחורים' תתקיים עצרת חיזוק כשהרב שמחה הכהן קוק רבה של רחובות יישא דברים והגאון רבי בנימין אלישיב יערוך סיום על מסכת 'עבודה זרה'.

במודיעין עילית תערך עצרת בהיכל כולל "עטרת שלמה" בה יישאו דברי הספד הגאונים רבי אריה פינקל, רבי בצלאל טולדנו ורבי מנחם צבי ברלין. בנוסף יישא דברי הספד מקורבו ונאמן ביתו של מרן זצ"ל הרב יוסף אפרתי .

בבית שמש תתקיים עצרת בבית הכנסת המרכזי 'חניכי הישיבות' ברמת בית שמש א', שם יישאו דברי חיזוק הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון גבעת מרדכי, הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ, הגאון רבי בנימין רימר חתנו של מרן זצ"ל ורב השכונה רבי שלמה זלמן פרלשטיין.

ברחובות ייערך מספד בהיכל ישיבת 'מאור התלמוד' בה יישא דברים הגאון רבי ברוך דב פוברסקי וכן ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק קוק.

ברכסים תתקיים עצרת מספד בבית המדרש 'בית יצחק' בה יישאו דברים המשגיח הגה"צ רבי דב יפה, הגאון הגדול רבי אהרון פלדמן ראש ישיבת בולטימור והגאון רבי יצחק אזרחי מראשי ישיבת מיר.

במקביל נערכות עצרות מרכזיות גם בקרב יהדות התפוצות בהיכלי הישיבות הגדולות בארה"ב ובאירופה לזכרו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.