אאא

עיתון "המודיע" הוציא-לאור חוברת מיוחדת על הרבי מליובאוויטש זצקו"ל, במלאות 15 שנה לפטירתו. החוברת המיוחדת צורפה היום למינויים ותושבי כפר-חב"ד, זכו לקבלה בחינם, בפתח ביתם, בצירוף שאר חלקי העיתון.

המוסף המיוחד יוצא-לאור שבוע בדיוק אחרי ש"המבשר" הוציא חוברת על הרבי מליובאוויטש שחולקה אף היא חינם בכפר-חב"ד.

אבל "המבשר" לא משאיר את זירת הכפר ל"המודיע". גם השבוע, הופצו עיתוני "המבשר" חינם בנקודות שונות בכפר.

בשבוע האחרון קיבלו תושבי הכפר טלפונים ממערכות "המודיע" ו"המבשר" המציעים להם לערוך מנוי.

ל'כיכר השבת' נודע, כי המחוות עושים את שלהם ותושבים לא-מעטים החלו לעשות מינויים על היומונים השונים.

'יתד נאמן', הפעם, נשאר מחוץ למאבק...