אאא

בעקבות החלטת מועצת חכמי התורה ובראשם מרן הגר"ע יוסף, הורה יו"ר תנועת ש"ס, אלי ישי, לקדם את הצעת חוק אפליית הבנות הספרדיות בסמינרים.

הפרשה העגומה של אי קבלת התלמידות הספרדיות לסמינרים, מסרבת לרדת מהכותרות, ולא בגלל מישהו שרוצה להנציח את האפליה העדתית, אלא בגלל עשרות בנות בירושלים ובבני ברק, בביתר ובבית שמש ובמקומות נוספות בארץ, היושבות כעת בבתיהן.

התמונה היא עגומה וחמורה למדי. כיום, שלושה חודשים אחרי פתיחת שנת הלימודים, עשרות בנות יושבות בבית, ואין פתרון שמסתמן באופק, למרבה הצער, בגלל התעקשותם של המנהלים, והפתרון היחיד הוא: כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. כפי שאומר מזכיר ועדת הרבנים לפתרון בעיית הסמינרים, הרה"ג רבי אמיר קריספל שליט"א.

המצב כיום הוא נכון לעכשיו: 47 בנות בירושלים, 48 בבני ברק, 8 בנות בבית שמש, 7 בביתר ו-5 במודיעין עילית. הבנות יושבות יחד עם אימותיהן בבתיהן, בוכות בכי חרישי מדי יום ומשוועות נואשות לפתרון. חלק מההורים הולכים הלוך ושוב בין מסדרונות העירייה, עוברים ממחלקה למחלקה, ומשם לסמינר שבו הם נרשמו. שופכים את לבם, מעלים את מצוקתם וכאבם, אבל אין מי שיקשיב לרחשי לבם.

לבם נמס כמים מול חומת אטימות מרושעת של מנהלים שלא מוכנים אפילו להאזין לכאבן של ההורים. כשהמנהלים מסרבים להגיע לכל פשרה ולקבל את הבנות, ובעבר כבר פורסם ב"יום ליום" על שיטות מכוערות של המנהלים לטרפד את קבלת הבנות, יש צורך לנהל מאבק חסר פשרות שיכאיב להם, ולדאבוננו גם יגרום לחילול ה'.

פשרה של הרגע האחרון

אך בטרם תקדם ש"ס את החוק למניעת האפליה, יוכלו מנהלי הסמינרים לקבל פשרה של הרגע האחרון, רגע לפני הצעת החוק וההליכה לבג"צ. והרי ההצעה: הרה"ג רבי אמיר קריספל, שעמל קשות בשנה האחרונה על קבלת הבנות הספרדיות בכל רחבי הארץ, ואף הצליח להכניס כמה עשרות בנות לסמינרים, מלבד אלו שנותרו בחוץ כיום, בילה את הימים האחרונים בעיר בני ברק. שם יושבות 48 בנות בבתיהן, ויש צורך דחוף להכניסן באופן מיידי לסמינרים בעיר.

כמה וכמה פגישות וישיבות התקיימו לאחרונה בביתו של הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א, חבר מועצת חכמי התורה, שכואב עד מאוד את האפליה בכל הארץ בכלל ובעיר בני ברק בפרט, ונדונו שם כמה דרכים לשכנע את מי שצריך לשכנע, שיכפה על מנהלי הסמינרים לקבל את הבנות. כאן נכנס לעובי הקורה גם הגאון הגדול רבי משה מאיה שליט"א, יו"ר ועדת הרבנים, והוחלט יחד עם ראש העיר ר' יעקב אשר, כי תוקם באופן מיידי ועדה מיוחדת, והיא תשבץ את כל 48 הבנות בכלל הסמינרים בבני ברק. ומה נשתנתה ועדה זו מכל הוועדות? בוועדה זו, שאמורה לצאת לדרך בברכתם של גדולי ישראל שליט"א, מתחייבים כל המנהלים לקבל כל החלטה שלה. כאמור, הצעה זו היא על דעת גדולי ישראל ובכירי העירייה ומוסכמת על ועדת הרבנים ועל כולם, והיא תעלה על שולחנם של גדולי ישראל האשכנזים. 

ל"יום ליום" נודע כי הגר"ש בעדני שליט"א מתכוון ללכת למעונו של ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א, ולהניח לפניו את ההצעה המוסכמת על כולם, כדי להורות למנהלי הסמינרים לקבל כל הכרעה ככתבה וכלשונה.

ואם גם זה חלילה לא יצליח, אז ייכנסו הרשויות לעובי הקורה, ופרשת עמנואל, אך במהדורה מורחבת ומשופרת יותר, תצא לדרך. עוד נודע, כי בשבוע הבא אמורה להיות מוגשת עתירה לבג"צ כנגד מנהלי הסמינרים, עתירה שהוכנה זמן רב ונאספו חומרים רבים עבורה, והיא ממש אינה הולכת לעשות חיים קלים, בלשון המעטה.

התקשורת תעסוק בכך זמן ממושך וילטשו כל ידיעה או כל פיסת מידע, ולמרבה הצער ייגרם חילול ה'. אך אז כבר יהיה מאוחר, וחבל מאוד שהמנהלים אינם נשמעים להפצרתו של יו"ר תנועת ש"ס, השר ר' אליהו ישי, שאף שוחח עם כמה מהמנהלים הבכירים באופן אישי, והזהיר אותם מפני תקדימים מסוכנים של בג"צ. לנשיאת בית המשפט העליון, דורית בייניש, שאמורה לפרוש לגמלאות, לא תהיה כל בעיה לקבל הכרעות קשות שיכניסו אותה לספר ההיסטוריה, כפי שעשה אדמונד לוי בפרשת עמנואל. 

החוק נגד האפליה להצבעה בכנסת

וללא כל קשר לבג"צ, בישיבה שהתקיימה בשבוע שעבר בין כל ראשי ש"ס, הוחלט לקדם את הצעת החוק של יו"ר סיעת ש"ס בכנסת, ח"כ ר' אברהם מיכאלי, האוסרת להפלות תלמידים ספרדיים במוסדות חינוך. כזכור, ההצעה הוגשה עוד במושב הקיץ הקודם של הכנסת, בערב חג השבועות, והיא ממתינה להגשתה לקריאה טרומית מתוך מחווה ורצון טוב של ח"כ מיכאלי, לתת עוד צ'אנס למנהלי הסמינרים לפתור את מצוקת האפליה ולהכניס את הבנות שנותרו בבתיהן לסמינרים. אולם כאשר הפתרון לעשות בנות שעדין יושבות בבית אינו נראה באופק, אין מנוס מלהפעיל את נשק יום הדין, ולחוקק חוק שימנע אפליה בכל מוסדות החינוך.            

בדברי הסבר להצעת חוק למניעת האפליה כותב ח"כ מיכאלי: "לאור התופעות החוזרות ונשנות שאירעו לאחרונה במערכת החינוך, במוסדות חינוך שונים, בהן נמנעה קבלתם של תלמידים למוסדות החינוך או נמנעה העברתם ממוסד חינוך אחד למשנהו מטעמים עדתיים, מטעמים של רקע חברתי-כלכלי או מטעמים של השקפה פוליטית, מוצע לבצע תיקוני חקיקה אשר מטרתם לחדד ולהחמיר את הוראות איסור ההפליה של תלמידים שונים במוסדות חינוך, ולהרתיע ביתר שאת את העוברים על איסור הפליה במסגרת החוק".

סעיף 5 לחוק זכויות התלמיד, התשס"א–2000, קובע איסור הפליה של רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, נגד תלמידים מהטעמים האמורים לעיל בין של הילד ובין של הוריו, במקרים או בנסיבות המפורטים בחוק. מוצע לתקן את סעיף 5 לחוק ולהחיל בחוק אחריות מפורשת של איסור הפליה על מנהל מוסד חינוך ועל מנהל עמותה המפעילה מוסד חינוך, על כל המשתמע מכך.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הווי אומר, לא יכול לבוא כעת מנהל סמינר ולטעון כי הוא עמותה פרטית ועל כן הוא מבקש שלא להתערב לו את מי להכניס ואת מי לא, או להותיר זאת לשיקול ועד הורים, אלא הוא חייב לקבל כל תלמידה מעדות המזרח, ולהתקין אמות מידה לקבלת כל הבנות בסמינר, ולא לדרוש מאחת את התעודה של כיתה ח' רק כדי לצאת ידי חובה, ומהאחרת את תולדותיה ואת תולדות משפחתה. החוק השני המוצע הוא: חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969, שקובע תנאים למתן רישיון למוסדות חינוך ועילות לביטול הרישיון. סעיף 15 לחוק קובע נהלים לביטול הרישיון; מוצע לתקן את סעיף 15(א) לחוק ולהוסיף לעילות האמורות את הפרת איסור ההפליה כמאפשרת ביטול רישיון.

על פי החוק, משרד החינוך יהיה חייב לבטל רישיון של מוסד חינוכי שמפלה תלמידים או תלמידות מעדות המזרח. ביטול הרישיון משמעותו שלילת תקציבים מיידית, הקפאת כל התעודות ומבחני הבגרות וההוראה, וסגירתו של בית הספר או הסמינר באופן מיידי. בנוסף לכך, יוכלו ההורים ומשרד החינוך להגיש תביעה אישית כנגד המנהלים בגין הפרת החוק.

שני החוקים הללו, אם יאושרו, וסביר להניח שהם יאושרו כבר במושב החורף של הכנסת, יהוו מכה קשה ופגיעה אנושה במנהלי הסמינרים, אולם אין מנוס מלהגישו לאחר שכלו כל הקיצים והמנהלים אינם נשמעים אפילו לרבותיהם.

ההחלטה לקדם את הצעת החוק, עוררה סערה וחשש גדול בקרב מנהלי הסמינרים, והשר ישי, הפציר בהם שוב ושוב: קבלו לאלתר את הבנות הספרדיות.