אאא

שרי ש"ס כבר מזמן שמו עיניהם בתפקיד מנהל בתי הדין הרבניים המוחזק מזה שנים רבות בידיו של הרב אלי בן דהאן מי שהיה עוזרו הקרוב של הראשון לציון הגר"מ אליהו והם עתה בדרך להחלפתו ולמינוי מנכ"ל מטעמם בבתי הדין הרבניים.

אמש הצליחו להעביר בישיבת הממשלה החלטה על קיצוץ זמן כהונתו של הרב אלי בן דהאן. ההחלטה קובעת כי "תפקיד מנהל בתי הדין הרבניים, תסווג לקדנציה הניתנת להארכה בהתאם להחלטת ממשלה על פי ההצעה הבאה: תקופת הכהונה הראשונה 4 שנים, וניתן יהא להאריכה לתקופה אחת או יותר שלא תפחת משנתיים ובלבד שבמצטבר ההארכה לא תעלה על ארבע שנים".

ובמילים אחרות, בן דהאן כבר עבר מזמן את תקופת כהונתו ולפיכך יצטרך לסיים את תפקידו בעוד 6 חודשים מיום אישור התיקון.