אאא

הקפאת הבנייה בשטחי איו"ש לא מאפשרת הקמת מכון לטיהור שפכים שימנע את המשך זיהום נחל אוג הקולט את מרבית מי השופכין של ירושלים.

במכתב ששלח אמש השר להגנת הסביבה, ח"כ גלעד ארדן לשר הביטחון ח"כ אהוד ברק קורא השר ארדן להקים במהרה את מתקן לטיהור שפכים בנבי מוסא שבצפון מזרח ירושלים, כדי להביא לטיהור נחל אוג. מתקן זה עבר היתרי בנייה והמשך הקמתו נעצר עם הקפאת כלל הבנייה באיו"ש.

השר להגנת הסביבה, ח"כ גלעד ארדן: "להקמת מכון לטיהור שפכים באזור צפון מזרח ירושלים חשיבות סביבתית רבה לטיהור נחל אוג אליו זורמים השפכים מאזור ירושלים. יצוין גם שהשפכים המטוהרים יהיו באיכות טובה מספיק לשימוש חקלאי. לאור התמשכות ההליכים, ולאור העובדה שתאגיד "הגיחון" (באמצעות חברת הבת מבט"י) כבר התקשר עם חברה קבלנית לביצוע הפרוייקט, קראתי לשר הביטחון לתת עדיפות באישור תוכנית זו לביצוע", אומר השר.

שפכי ירושלים המזרחית זורמים מזרחה בשני זרמים עיקריים - לנחל קדרון (האגן הדרומי) ולנחל אוג (האגן הצפוני). התוכנית לטיפול בשפכי אגן נחל קדרון, נמצאת בדיונים בוועדות התכנון במחוז ירושלים, והסרת המפגע בפועל (הביוב זורם בנחל) תארך עוד זמן עד להשלמת מתקן הטיהור.

בנחל אוג תוכנן מכון טיהור שפכים, האמור לטפל בשפכי צפון מזרח ירושלים ולהחליף את מתקן הטיפול החלקי הקיים כיום (מאגר האוג). התוכנית עברה הליכי תכנון ובחינה מקיפים במועצת התכנון העליונה באיו"ש ואף אושר היתר הבנייה. ההיתר עובר שינוי לצורך התאמה לטכנולוגיה בה יפעל המכון. אלא שהליך זה נעצר עתה עם הקפאת כלל הבנייה בשטחי יו"ש. לאור ההקפאה, נדרש שוב אישור שר הביטחון להיתר, במסגרת הדיונים של ועדת החריגים.