אאא

משרד הרווחה מעסיק כיום מעל 100 מתורגמנים לשפת הסימנים שמסייעים לציבור החירשים במגוון תחומים בחיי היום-יום.

הסיוע שמעניק המשרד מתחיל בתרגום בעת קבלת שירות רפואי ונמשך אפילו בבתי המשפט ובעוד עשרות נקודות מפגש בין החירש למערכת הציבורית והממלכתית.

העובדה שכמעט אין בנמצא מתורגמנים גברים, לא נעלמה מעיני הנהלת המשרד. הסירוב של החירשים החרדיים לקבל שירותי תרגום ממתורגמניות מסיבות כאלו ואחרות, מובנת ויוצרת צורך להכשיר מאגר של מתרגמים גברים. רצוי מהמגזר החרדי, אלו שגם יבינו את דרך החיים של החירש העומד מולם.

לשם כך החליט משרד הרווחה להכשיר מתורגמנים גברים, זאת באמצעות לימודים ייעודיים באוניברסיטת בר-אילן שיסובסדו על ידי המשרד.

הלימודים שאמורים להתחיל בשנת הלימודים הבאה, באוקטובר 2009, אמורים להימשך כשנתיים ובסיומם יקבלו התלמידים תעודה מוכרת על ידי כל הגופים הרשמיים במדינת ישראל.

המדינה מצידה ממנת 80% מעלות הכשרתו של כל מתורגמן כזה. מה גם שאפשרויות התעסוקה גדולות כאמור, בשל הצורך של המדינה במתרגמים כאלה.