אאא

במהלך ישיבת הממשלה השבוע אושרה הפקעת קבר הרשב"י במירון.

שרי ש"ס הצביעו גם הם בעד ההפקעה, ולמרבה ההפתעה היה זה בניגוד מוחלט לדעתם של חברי מועצת החכמים - הגוף הרוחני המופקד על תנועת ש"ס.

לידי "כיכר השבת" הגיע מכתב שעליו חתמו גדולי הרבנים, ובו דברים חריפים נגד הכוונה להפקיע את הציון. שבמירון.

על המכתב חתומים חברי מועצת חכמי התורה - הגר"ש כהן והגר"ש בעדני, לצד הרב ראובן אלבז, הרב משה צדקה, הרב בן ציון מוצפי והרב דוד בצרי.

תחת הכותרת 'אזהרת התורה' כותבים הרבנים, "על דבר שמועה לא טובה כי באה, אשר השלטון רוצה להפקיע את הציון הקדוש של רשב"י וסביבותיו, מידהם האמונות של ההקדשים המנהלים את המקום זה מאות שנים, מאז תקופת המקובל הקדוש מהר"א גאלאנטי זיע'א שבנה את המקום בקדושה ובטהרה במטרה להפוך ח"ו את המקום לאתר תיירות.

"אוי לנו שקודש הקודשים אשר גדולי עולם מדורות עברו רעדו וחרדו לגודל קדושתו יהפך ח"ו למערת פריצים וייצרו צעדהם של החרדים לדבר ה' הפוקדים את המקום בכל ימות השנה בכדי לשפוך שיחם ויהבם בפני בורא עולם.

"אנו מוחים נמרצות נגד מגמה זו ודורשים בכל תוקף לבטל את ההפקעה השרירותית וכל מי שידו במעל לא ינקה כי פוגעים בזה בהאי תנא אלקי המרגיז ממלכות".

השבוע, כאמור, הצביעו שרי ש"ס בעד ההפקעה.

טרם התקבלה תגובת מפלגת ש"ס.