אאא

שר האוצר ויו"ר יש עתיד יאיר לפיד, חתם היום (ראשון על המלצות ועדת הבצורת המשותפת למשרד האוצר, רשות המסים ומשרד החקלאות ואישר את ההכרזה על שנת בצורת בנגב, בחלק מן אזורי הצפון ובאזורים בודדים בדרום הארץ.

ההחלטה להודיע על שנת בצורת התקבלה לאחר שנבדקו רוב האזורים החקלאיים שנפגעו בארץ, נמדדו כמות ואיכות היבולים והוערכו ההפסדים שייגרמו לחקלאים. הפיצוי יינתן, באזורים עליהם הוחלט, לחקלאים המגדלים צמחים פגיעים בהגדרתם: חיטה, שעורה, תלתן, אפונה, פול, חומוס, קנולה ושיבולת שועל.

הפיצוי שיינתן השנה לחקלאים מוערך בכ-10 מיליון שקלים, בעוד שבשנות בצורות קודמות הוא הגיע לעתים עד להיקף של כ-100 מיליון שקלים. יצויין, כי הפיצוי משולם לחקלאים על ההפסד בייצור, ולא על הפסד ההכנסות הפוטנציאליות.

חקלאים שטרם הגישו בקשה לפיצוי יוכלו לעשות זאת תוך 30 יום מסיום האסיף באמצעות הגשת טופס המצוי באתר האינטרנט של רשות המסים.