אאא

שר האוצר יובל שטייניץ שוקל לעודד נשים בעלות שכר נמוך, על פי רוב מהמגזר החרדי, והמגזר הלא יהודי, לצאת לעבודה, על ידי הכפלת  סכום המענקים המגיעים להן.

אם הצעד ייצא לדרך המענקים יינתנו במסגרת מס הכנסה שלילי המהווה תוספת כספית לעובדים המשתכרים מתחת לסכום מסוים.

ערוץ 2 חשף אתמול כי ההמלצה תיכלל במסקנות ועדת טרכטנברג שיפורסמו סמוך לראש השנה. בתחילת השנה החלה הרחבת תוכנית המענקים של מס הכנסה שלילי.

כך יותר ויותר עובדים בשכר נמוך נהנים כיום מתוספת להכנסה החודשית. סכום המענק מותנה במספר הילדים ובגובה ההכנסה החודשית.

אם תתממש ההצעה לתוספת המענקים, יזכו נשים נשים עובדות עם שני ילדים לקבל בין 160 ₪ עד 470 ₪ בכל חודש. המענקים לנשים עובדות עם שלושה ילדים ומעלה ינועו בין 220 ל-920 ₪ . בנוסף צפויה ועדת טרכטנברג להציע הקלות נוספות במיסוי להורים לילדים עד גיל 5.