אאא

שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק הרצוג, העריך במפגש מועדון המנהלים של איגוד התעשייה הקיבוצית שעסק בנושא מדיניות הרווחה של הממשלה, כי המע"מ על הפירות והירקות יוסר. זאת בשל ההתנגדות למהלך החוצה מפלגות.

"ההתנגדות להטלת המע"מ על פירות וירקות משותפת לשרי מפלגת העבודה, ש"ס וגורמים נוספים", אמר. והוסיף, "להערכתי זו 'עז גדולה' ששומרים למשא ומתן לקראת אישור התקציב בכנסת ואני מניח שהוא יוסר בסופו של דבר מתקציב המדינה".

הרצוג התייחס בדבריו גם לביקורת שהשמיעו גורמים במשרד האוצר על התקציב כפי שאושר בסופו של דבר בממשלה. לדבריו, "הביקורת נובעת מכך שזו הפעם הראשונה שנעשה כאן מהלך דרמטי וחדשני של גיבוש הסכמה רחבה מראש כבסיס לתקציב, מצד הממשלה, ההסתדרות והמעסיקים. זאת, במקום הריטואל הקבוע של איומים בהשבתות ומשברי עבודה במשק כל הצדדים גילו כאן בסופו של יום בגרות רבה ורצון כן ואמיתי להגיע להסדר ולתרום את חלקם".

יצויין כי בשל התוכנית להטלת המע"מ על פירות וירקות התנגדו שרי ש"ס והינם המפלגה היחידה בקואליציה שעשתה כך.