הרה"ג הרב יצחק יוסף שליט"א. צילום: יעקב ישראלי
אאא