אאא

הוצאות מופרזות: בתאגיד המים "מי שמש" הפועל בעיר בית שמש הלכו קצת רחוק בהוצאות החודשיות עבור כיבוד קל לבאים, הוצאות שהגיעו לכדי מאות שקלים ביום.

לפי הנתונים, בשנת 2011 הוציאו בתאגיד המים של בית שמש 99 אלף שקלים ואילו בשנת 2012 ההוצאות הכפילו את עצמם והן עמדו על 257 אלף שקלים.

257 אלף שקלים רק על כיבוד קל, כשהממוצע הוא כמה מאות שקלים ביום עבור כיבוד, אין ספק כי מדובר בהוצאה חריגה.

מתאגיד "מי שמש" נמסר בתגובה ל"כיכר השבת" כי "העיר בית שמש מאופיינת בהתפתחות בהיקפים גדולים ביותר. תאגיד מי שמש מתנהל תחת ביקורת ועיניהם הפקוחות של רשות המים וכל מוסדות הביקורת בניהול תקין, שקיפות מלאה, תוך הקפדה מוחלטת על הוראות החוק ושמירה מפני הוצאות מיותרות".

לדבריהם: "התאגיד אחראי על פיתוח תשתיות מים וביוב בהיקף של 35,000 יח"ד. היקף התפתחות שכזה מצריך ליווי מסיבי של מערכות תכנון וניהול ודורש הקיפי עבודה אדירים. מודגש כי היקפי פעילות החברה הכפיל את עצמו במהלך השנים הן במיקור חוץ והן בעובדי התאגיד".

"הכיבוד הקל הנדרש בהיקפי עבודה מסיבים כפי שהוסבר, מהווים סך של 3 עשיריות האחוז מסך התקציב הכולל של התאגיד והינם שוליים ביותר", הוסיפו בתאגיד.