אאא

חצי שנה לאחר שבנק לאומי פרסם אזהרת רווח לרבעון הרביעי של 2012, בעקבות הפרשה של 340 מיליון שקל שנועדה לכסות הוצאה שעלולה להיגרם לבנק כתוצאה מחקירה של רשויות המס בארה"ב, הוגשה היום למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה נגד שורת נושאי משרה בכירים בעבר בבנק.

את התביעה הגיש מחזיק מניות של הבנק בשם בארי לנואל באמצעות עורכי הדין עמית מנור, יוקי שמש וענבל לייפר, ובנתבעים, הנדרשים לפצות את הבנק על הסכום שהפסיד, נמצאים בין היתר גם המנכ"לית לשעבר גליה מאור ויו"ר הדירקטוריון לשעבר איתן רף.

על פי התביעה, במסגרת חקירות שביצעו רשויות המס בארה"ב התברר כי בין 2002 ל־2010 נקטו לאומי והחברה־הבת לאומי ארה"ב פעולות פליליות לכאורה בארה"ב. במהלך החקירה שביצעו הרשויות בארה"ב התברר כי נציגי לאומי סייעו, שידלו ושכנעו אזרחי ארה"ב לבצע פעולות שהסבו לבנק רווחים, אך במקביל מנעו מרשויות המס בארה"ב לגבות מסים בגינן.

בתביעה הנגזרת מתוארות השיטות שבהן השתמש הבנק כדי ליצור מצג בפני רשויות המס בארה"ב כי ההון שנצבר ללקוחות לאומי בארה"ב הוא בעצם הלוואה או קו אשראי, ולכן אינו בר־מיסוי. לדברי התביעה, הפעילות הפסולה שאותה נקט הבנק היתה בידיעתם ובעידודם של הנתבעים: מאור, רף, ראש החטיבה לבנקאות פרטית ובינלאומית בבנק במהלך התקופה צבי איצקוביץ, מנכ"ל לאומי ארה"ב באותה תקופה עוזי רוזן, ובנימין נוה — שכיהן כסמנכ"ל לאומי ארה"ב.

כאמור, כתוצאה מהחקירה נאלץ הבנק לבצע מחיקה בדו"חותיו של 340 מיליון שקל. חלק מהסכום שולם ליועצים ולנותני שירות חיצוניים לגבי החקירה, והיתרה תשולם כקנס לרשויות בארה"ב אם יושג הסדר. עם זאת, נכון להיום אין ודאות כי זהו הסכום הסופי שייאלץ הבנק לשלם.

בתביעה נכתב בין היתר: "נושאי המשרה הבכירים אחראים לנזק שנגרם לבנק שעה שהניעו אותו לקחת חלק בפעילות בלתי חוקית בארה"ב".

מלאומי נמסר בתגובה כי "טרם קיבלנו את התביעה. כשנקבלה, נבחן אותה".