אאא

עקרונות הרפורמה בתפקידי הניהול הבכירים במשרד הבריאות אושרו על ידי הקבינט החברתי-כלכלי בראשו עומד שר האוצר יאיר לפיד. גולת הכותרת של הרופורמה: הגבלה לכהונת מנהלים בבתי החולים הממשלתיים. כהונת מנהל בית חולים ממשלתי תהיה בין 6 ל-12 שנים. זאת כאשר במקביל תקופת הכהונה של מנהלי מחלקות ומנהלי מכונים גדולים בבתי החולים הממשלתיים תיקצב גם היא.

עוד הוחלט להחיל מנגנון רוטציה, בתקווה לשמר את ההון האנושי במערכת הבריאות הממשלתית. יצויין, כי כיום מכהנים בחלק מבתי החולים מנהלים שתקופת כהונתם עולה על התקופה המקסימלית שנקבעה ברופרמה.

"עקרונות הצעת החלטה שאושרה היום בקבינט החברתי כלכלי בראשותו של שר האוצר יאיר לפיד יגבירו את שימור ההון האנושי האיכותי במערכת הבריאות הציבורית-ממשלתית, יפתחו אפשרויות קידום לרופאים במערכת וכן, יגבירו את התחלופה בדרגי הניהול הגבוהים במערכת הממשלתית" אמרו במשרד הבריאות.

שרת הבריאות יעל גרמן אמרה: "יש לנו מערכת בריאות מצויינת ועל מנת להמשיך ולשמור על מצוינותה אנו חייבים לאפשר אופק קידומי עבור רופאים ומנהלים פוטנציאלים הנמצאים במערכת".

עוד הוסיפה השרה גרמן: "הרפורמה, שעיקריה אושרו היום, תביא לרוטציה בתפקידי הניהול הרפואיים ולקציבת משך הכהונה של מנהלים בכירים מדובר ברפורמה נחוצה ונדרשת על מנת להמשיך ולחזק את מערכת הבריאות".

הראל לוקר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה אמר: "ההחלטה שהגיעה היום לאישור הממשלה לאחר שנים רבות של עיסוק בנושא, מטפלת בנקודה ארכימדית שתקרין על הניהול בכל מערכת הבריאות ותעביר אותה לסטנדרטים של ניהול מתקדם. קצובת כהונה נקבעה כעיקרון- על גם ברפורמה בשירות המדינה".