אאא

כיום מחזיק בינלאומי ב-68.7% ממניות בנק פאג"י. השאלה המרכזית היא האם מחזיקי מניות המיעוט ייענו להצעת הרכש של הבינלאומי.

מנכ"ל פאג"י אומר כי: "ככל שהתכנית תתממש גם לאחר הרכישה המתוכננת פאג"י ימשיך לשמור על יחודו כבנק הדתי היחיד בישראל, על ציביונו הייחודי, ועל מחויבותו להמשיך ולהיות מוביל במגזר החרדי והדתי. התכנית לרכישת חלק המיעוט בפאג"י ע"י החברה האם – הבינלאומי, היא הבעת אמון של הבינלאומי בפאג"י אני משוכנע שבעזרת השם נמשיך ונצדיק את האמון שניתן לפאג"י".

גם בבינלאומי מאשרים כי התוכנית המתגבשת מהווה הבעת אמון בהנהלת בנק פאג"י שהגיע למובילות ומקצועיות במגזר החרדי-דתי והציג לאורך כל שנותיו איתנות פיננסית ותוצאות עסקיות טובות.