אאא

בחסידויות רבות נוהגים לציין בחודש אייר את קיום מנהג "פסח שני" שנועד במקורו לאותם אלו שלא הצליחו להגיע לירושלים בזמן שבית המקדש היה קיים בכדי להקריב את קורבן הפסח ועשו זאת כתשלומין חודש לאחר מכן.

בחצרות בית נדבורנה וקרעטשניף ועוד עורכים האדמו"רים טיש מיוחד לרגל היום ואף נוהגים לאכול את המצה ושאר סימני הפסח בהסיבה.

צפו בתיעוד של צלם מגזין "די וואך" מחצרות הקודש קרעטשניף סיגעט וקרעטשניף ירושלים