אאא

מעמד אדיר התקיים לקראת השנה החדשה והימים הנוראים, בכינוס עצרת תפילה, "יחד שבטי ישראל", עם למעלה משלושת אלפים ילדי תלמידי תשב"ר מירושלים, בהיכל ביהמ"ד הגדול בקרית בעלזא ירושלים.

שעות של התרגשות עילאית עברו כשקול תלמידי תשב"ר שהבל פיהם ללא חטא עלה בקול רעש גדול השמימה, בהתאסף רבבות תלמידי התתי"ם מכל רחבי העיר, לתפילת רבים.

אלפי תינוקות של בית רבן, התחננו בקולם באמירת פסוק בפסוק: "שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה', ה' שמעה בקולי תהיינה אזניך קשובות לקול תחנוני" וכל חמש עשרה שיר למעלות.

בעת אמירת "אבינו מלכנו" כשהגיעו לפסקא "אבינו מלכנו תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך", הקול הרך של ילדי החמד בקע לבבות, והרעיש למרחקים, כקול מן קמא שמיא נשמע בעוז קריאת "ה' הוא האלקים" מפי תינוקות של בית רבן.

כאשר קולו המלהיב של המשפיע הנודע הגה"ח רבי יצחק משה ארלנגר העובר לפני התיבה סוחף את כל הנאספים להתעוררות תפלה נלהבת.

לאחר התפילה, תקע לפני רבבות התלמידים הרה"ג רבי חיים דוד שובקס, דומ"ץ קהל מחזיקי הדת בשופר כמנהג ישראל. כאשר לאחר מכן שרו אלפי הילדים את הניגון "מכניסי רחמים" בהתרגשות נוראה, כן שרו את הניגונים "פנה לעלבון" ו"אבינו מלכינו חננו ועננו", מיד לאחר מכן פצחו כולם בשירה אדירה את "תהא השעה הזאת..." ו"אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפילתנו".