אאא

בימים אלו שוהה הרה"צ רבי אהרון מרדכי רוקח, בנו של האדמו"ר מבעלזא, שבא בשליחות אביו בכדי להשתתף במעמד הנחת אבן הפינה למוסדות החסידות בעיר.

במהלך שהותו בלונדון ביקר בן האדמו"ר בתלמוד תורה ובישיבה של החסידות. בנוסף, בן האדמו"ר השתתף ונאם בדינר יוקרתי שנערך לתומכי וידידי מוסדות בעלזא.

בן האדמו"ר הגיע לביקור מיוחד במעונו של הגה"צ רבי אלחנן הלפרין, גאב"ד ראדומישלא, בשכונת גולדס גרין היוקרתית, והשניים שוחחו בדברי תורה וענייני השעה.

צפו בגלריה מיוחדת מהביקור