אאא

מאות חסידים השתתפו במוצאי שבת האחרון בטקס הדינר ששולב בסעודת מלווה מלכה לטובת מוסדות קארלסבורג בשכונת בורו פארק בניו יורק.

במרכז הערב עמד נאומו של גאב"ד קארלסבורג שנשא דברים בשבח חשיבות אחזקת תורה וסיוע לתלמידי חכמים.

צילום: מגזין א בליק