אאא

מלחמת החורמה נגד הפיאות הנכריות מתקיימת על ידי גופים וגורמים שונים מזה עשרות שנים, בכל פעם נשלפים דרכים חדשות והתבטאויות כאלו ואחרות של גדולי ישראל כנגד הפיאות, אך כעת, הלוחמים נגד חבישת פיאה נוכרית, נוקטים בשיטה אקטיבית במיוחד.

בימים אלה מסתובבים רכבים בריכוזי השכונות החרדיות בבני ברק, בירושלים ובמקומות נוספים, עליהם שלושה מסכים עם תצלומים של גדולי ישראל תוך שמהכרוז המונח על גבי הרכב בוקע קולו של אותו גדול, כנגד חבישת פיאה נוכרית.

לידי כיכר השבת הגיע קטע וידאו בו נשמע המגיד המפורסם רבי שלום שבדרון זצ"ל, כשהוא זועק כנגד הלובשות פיאה נוכרית.