אאא
לימוד תורה במחנה העקורים.
לימוד תורה במחנה העקורים.
לימוד תורה במחנה העקורים
לימוד תורה במחנה העקורים
 ילדים לומדים תורה בסתר בגטו
ילדים לומדים תורה בסתר בגטו
יהודים לומדים תורה סביב שולחן שעליו מונחים פמוטים...
יהודים לומדים תורה סביב שולחן שעליו מונחים פמוטים...
חגיגת שמחת-תורה בגטו
חגיגת שמחת-תורה בגטו
ילדי תלמוד תורה
ילדי תלמוד תורה
חלוקת תפילין ומעילים של ספרי תורה במחנה עקורים, אחרי המלחמה
חלוקת תפילין ומעילים של ספרי תורה במחנה עקורים, אחרי המלחמה
נשים לומדות תורה במחנה עקורים
נשים לומדות תורה במחנה עקורים
אירוע חגיגי בכיתת תלמוד תורה במחנה העקורים
אירוע חגיגי בכיתת תלמוד תורה במחנה העקורים
תפילה בגטו, יהודים עטורי טלית סביב שולחן עם ספר תורה
תפילה בגטו, יהודים עטורי טלית סביב שולחן עם ספר תורה
יהודים עם טליתות וספר תורה
יהודים עם טליתות וספר תורה
יהודי רכון מעל ספר תורה בגטו
יהודי רכון מעל ספר תורה בגטו
יהודי זקן לומד תורה, ברקע יהודים עטופים בטלית
יהודי זקן לומד תורה, ברקע יהודים עטופים בטלית