אאא

ביום רביעי נערך מסע הקודש של חברי מועצת גדולי התורה של תנועת "דגל התורה" שנסעו יחד להתפלל לישועת כלל ישראל בציונו של מרנא הגאון מוילנא זצ"ל.

במסע המיוחד שהתקיים בהתעוררות גדולה וברגש רב השתתפו הגאונים הגדולים הגר"י שיינר ר"י קמניץ, הגרב"ד פוברסקי ר"י פונוביז, הגרב"מ אזרחי ר"י עטרת ישראל, הגרמ"י שלזינגר ר"י קול תורה,  הגר"ד יפה משגיח ישיבת כפר חסידים, הגר"א פינקל ר"י מיר ברכפלד, הגרש"י בורנשטיין ר"י קרית מלך, הגר"ש גלאי, הגר"ס ארלנגר והגר"ח מישקובסקי.

לפני התיבה ניגש הגאון רבי שלמה יעקב בורנשטיין שקרא פרקי תהילים וכן אמירת סליחות בדמעות ובתחנונים.

לסיום נשא דברי תפילה ובקשה בקול בוכים הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שביקש רחמים על כלל ישראל ועל תורמי קופת העיר וכן ביקש בתחנונים שהקדוש ברוך הוא יעזור וגדולי הדור ימשיכו להנהיג אותנו עד לביאת המשיח.

צפו בתיעוד נדיר של התפילה המרגשת