אאא

בתחילת השבוע נערך בבית שמש כנס התחזקות והתעוררות מיוחד בראשות האדמו"ר מלעלוב עבור אברכי החסידות.

את המשא המרכזי נשא הרבי מלעלוב שעורר את החסידים להתחזק בתורה ויראת שמיים לקראת ראש השנה והימים הנוראים וכן דיבר באריכות על ענייני החגים הבאים עלינו לטובה.

שבוע לפני כן התקיים כינוס מיוחד גם לבחורי החסידות במסגרתו נאמו משגיחים ומשפיעים שחיזקו את הבחורים ביראת שמיים.