אאא

השנה, באורח נדיר לא יעלה מרן האדמו"ר מבעלזא, כבכל שנה לציון אביו הגר"מ מבולגריא זצ"ל שבטבריה לרגל יום ההילולא.

בימים אלה שוהה האדמו"ר בעיירת הנופש בקריית יערים (טלז-סטון).

וכך, בניגוד לשנים עברו לא ערך האדמו"ר את טיש היארצייט במעמד אלפי חסידים בהיכל הטישים שבירושלים אלא קיים מעמד מצומצם של "לחיים טיש" במעונו שבטלז-סטון.

"כיכר השבת" מגיש תיעוד מהמעמד הנדיר. לצד האדמו"ר נראים בנו הרה"צ רבי אהרון מרדכי רוקח שליט"א, הגר"פ פרידמן ראש הכוללים, וכן המשב"קים, רבי שמעון וואלף קליין ורבי אליעזר וינד.

השנה גם לא נשא האדמו"ר את הדרשה המסורתית בפתיחת ה'זמן' לפני אלפי בחורי הישיבות.

ובתוך כך, בשעות אלה אלפי החסידים ותלמידי ישיבות בעלזא לציון הקדוש בטבריה בראשות בנו של האדמו"ר מבעלזא, הרה"צ רבי אהרון מרדכי רוקח ובשליחות אביו.