אאא

מידי שנה בשנה במשך דורות רבים, עם ישראל יוצא לרחובות קרייה בכדי לקיים את המנהג הקדום של כפרות עם תרנגולים. זאת למרות העובדה שגאוני עולם יצאו נגד המנהג וכינו אותו בשלל גינויים החל מ'דרכי האמורי' ועד למנהג שטות'. 

השולחן ערוך עצמו, מודה בכישלון לבטל את מנהג הכפרות ואומר: "וכבר טרחו גם בדורות שלפנינו לבטלן, ולא עלתה בידן, כי ההמון דבוק בזה כמו על מצות אתרוג ועוד יותר".

ובאמת, ההמונים הגודשים את דוכני הכפרות במרכזי השכונות החרדיות, מהדרים במצווה כמעט כמו הידור באתרוג, ממשמשים בתרנגולת לראות אם היא בריאה או נוטה למות, מסובבים אותה סביב הראש בכוונה גדולה.

הרחובות הראשיים בערים החרדיות הופכים תוך כמה ימים למשחטה אחת גדולה. בסופו של דבר דעתם של הגדולים שתמכו במנהג ישראל לעשות כפרות בתרנגולים והתייחסו אליו כ"דין" - גברה.

לאור קריאות רבנים להימנע מהמנהג, בשל העובדה שנגרם צער בעלי חיים, גם השנה השתדלו בעלי דוכני הכפרות למנוע כל צער מבעלי החיים, בכדי שהכפרות יהיו לזכות ולא לחובה חס ושלום. 

אך למרות המאמצים, עדיין המון תרנגולות מגיעות לדוכנים כאשר הן פצועות ונוטות למות. לכן מבצעים בדיקה לראות שאכן התרנגולת ראויה לכפרות ולשחיטה.