אאא

המלחמה בסמארטפונים עולה מדרגה: בימים האחרונים הופצו שוב שלטים בגנות 'האייפון ודומיו 'בשכונות החרדיות ברחבי הארץ, ונתלו על מרפסות הבתים.

במקביל, התקיימו בימים האחרונים "טקסי" שבירת אייפונים לרגל ימי הדין.

בסרטון שמוצג לפניכם, נראה הרב רבי ישעיה רוטנברג ראש ישיבת 'משיב הרוח' (לבחורים נושרים), כשהוא מעודד את תלמידיו לשבור מכשיר טלפון חכם ואף עושה זאת במו ידיו.

בפתח הסרטון מציג הרב רוטנברג את המכשיר, כשהוא מגלה בקיאות מופלאה. "הנה, המכשיר פועל הווטסאפ פעיל, האפליקציות פעילות, הכל עובד לפני יום הדין".

ואז, מגיש רוטנברג את הפטיש לתלמידו, ומעודד אותו. "תראו אדם שעושה מעשה בידיו. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציונו על קידוש השם". מכריז רוטנברג בקול, וניגש ל'מלאכת הקודש' כשהוא מכה על האייפון בפטישו, ומנפצו לרסיסים.

גם לאחר שסיים התלמיד להכות בפטיש, שב הראש ישיבה והכה באייפון נמרצות בעצמו עד שהוא משחית אותו כליל.