אאא

ועד עובדי עיריית פתח תקוה מפיק מידי חודש מידעון מיוחד המחולק חינם, יחד עם תלוש המשכורת, לעובדי העירייה. בעלון פרסומים ומידע אינפורמטיבי המיועד ציבור העובדים.

בשבוע שעבר קיבלו עובדי העירייה את תלוש השכר יחד עם המידעון, שהיו בו פרסומים לא צנועים ובוטים במיוחד. כתגובה שיגר מ"מ ראש העיר, הרב אוריאל בוסו (ש"ס), מכתב זועם ליו"ר ועד העובדים, שלמה דורני, עם העתק ליו"ר הנהלת ההסתדרות, גיורא נחום.

בוסו כותב על: "פגיעה ברגשות של מאות מעובדי ועובדות העיריה תוך שימוש בפרסומי הוועד בתמונות בלתי צנועות לחלוטין, בכל קנה מידה. תופעות מסוג זה מהוות פגיעה בהבנות הוועד את צרכי ורגישות מגזר גדול של עובדי העיריה, דתיים ושאינם דתיים, בעיקר באמצע תהליך בו אנו רואים את מאמצי הוועד לספק את צרכיו של ציבור גדול של עובדים מקרב הציבור הדתי".

בוסו מבקש מיו"ר הוועד לערוך בדיקה מיידית והסקת מסקנות למניעת הישנות תופעות כגון אלו בעתיד.

מנגד השיב דורני לבוסו : "שוחחתי עם המו"ל והבהרתי לו את חומרת הדברים והתריתי בו למען לא יישנה מקרה זה פעם נוספת".