אאא

"מותר ואף חובה להלשין לראש הישיבה על בחור שגרום להרס הישיבה", זהו תמצית הפסק של מרן פוסק הדור הגאון רבי יוסף שלום אלישיב.

אל שולחנו של הרב אלישיב, הגיעה שאלה העוסקת בבחור המחזיק בישיבה סלולארי עם אינטרנט, ללא ידיעת ראש הישיבה.

וכך שאלו השואלים את הרב אלישיב: "לבחור בישיבה יש פלאפון עם אינטרנט, חבריו חוששים להודיע על-כך לראש הישיבה היות והוא תקיף ויוציא אותו מהישיבה בלי לחשוב פעמיים. האם הם חייבים להודיע לראש הישיבה".

מרן הרב אלישיב, השיב בנחרצות ואמר: "ודאי שהם חייבים להודיע על-כך לראש הישיבה". הסיבה לכך, הסביר הגרי"ש היא היות ו"הוא הורס את כל הישיבה".

מן הפסק הזה ניתן לכאורה ללמוד כי בכל מקרה בו בחור עושה מעשה אשר יש בו כדי הרס לישיבה בה הוא לומד, הרי שמותר לספר על-כך לראש הישיבה, גם אם הוא יחליט להעיף את הבחור מהישיבה בשל כך.

[email protected]