אאא

הסיבוב השני של פרשת החינוך העצמאי, זה שהחל ערב הבחירות לראשות עיריית ירושלים, וגרם לסערה שעד היום לא נדמה, התחיל היום במלון 'נובוטל' בירושלים.

בשעה 11 בבוקר זה החל. מה שאמור היה להיות, כינוס היסטורי משותף של שתי מועצות גדולי התורה – של אגודת ישראל ושל דגל התורה.

מטרת הכינוס היתה אחת: החלטה על הפיכתו של החינוך העצמאי מאגודה עותומנית לעמותה רשומה חוקית כדת וכדין. צעד שנדרש על פי הוראת משרד המשפטים.

ההחלטה האמורה מהווה לכאורה מכה לחסידות גור, ואף עלבון לאדמו"ר עצמו שמתנגד לשינוי האמור בחינוך העצמאי, שינוי שמטרתו הינה מינוי הנהלה חדשה, תוך נטילת המושכות מידיהם של נציגי גור.

אלא שבגור לא שקטו על השמרים. פעילותם הנמרצת מאחורי הקלעים, היא ההסבר לעובדת היעדרותם של רוב האדמו"רים מהאירוע. וכבר כעת טוענים בחסידות גור לניצחון ומסבירים: "המדובר בכינוס של מועצת גדולי התורה של דגל התורה בלבד. אף אחד ממועצת גדולי התורה של אגודת ישראל לא הופיע, ומבחינה משפטית לא היה כאן כינוס של מועצת גדולי התורה של אגו"י".

טענתם מסתבר, נכונה חלקית. שהרי מלבד האדמו"רים מערלוי וסדיגורא שהופיעו, והאדמו"ר מובסטון ששלח את בנו כנציגו כשבידיו יפוי כח, לא הופיע אף חבר אחר במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל מבין שאר האדמו"רים החברים בה. אם שלושת אלו לא יוכרו ככינוס של מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, הרי שהכינוס ההיסטורי שכותרתו היא "כינוס משותף של שתי המועצות", יוכרז ככישלון, ויהיה בעצם כינוס של דגל התורה בלבד, מה שכמובן שלא יספק את דרישת משרד המשפטים.

בראש הנאספים עמד מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א,לצידו מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א, הגרמ"י ליפקוביץ, הגר"נ קרליץ, הגר"ג אדלשטיין, הגר"ש אויערבך, הגר"נ פינקל, הגר"י שיינר, הגר"מ קוטלר ראש ישיבת ליקווד, והרב מאיר צבי ברגמן ראש כולל רשב"י, כשמצידה של אגודת ישראל, הגיעו כאמור, רק האדמו"רים מערלוי וסדיגורא.

בגור גם הזהירו מוקדם יותר, כי באם תתקבל לבסוף החלטה שכזו, ובניגוד לדעתו המפורשת של האדמו"ר מגור. הרי שהם לא יהיו חברים יותר בחינוך העצמאי, ויקימו מסגרת נפרדת. "איום" שלעת עתה נדמה, כי אינו עושה רושם יתר על המידה על מארגני האירוע.