אאא

התרגשות גדולה בביתו של האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל מבאר שבע, בעקבות הולדת נכד ראשון מאז הרצח.

הברית התקיימה ביום שישי בבית האדמו"ר רבי אלעזר זצ"ל, וכסנדק התכבד חמיו של אבי הבן, רבי רחמים ז'יל, ראש כולל משכיל לאסף ליוצאי צרפת.

בברכות הקידוש התכבד דוד המשפחה, האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא שליט"א.

נכחו באירוע: האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא שליט"א, האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא שליט"א ודודו של הרך הנולד, האדמו"ר רבי פנחס אבוחצירא שליט"א. 

בזמן שהכריזו את שמו של התינוק, אלעזר, הקהל פרץ בבכי.

יצויין כי זהו נכד ראשון שנולד מאז הרצחו של הבבא.