אאא

מאות בחורי ישיבת פוניבז' השתתפו במעמד סיום מסכת "בבא מציעא" שנלמדה במהלך זמן החורף האחרון בראשות ראשי ורבני הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי וחתנו הגרח"פ ברמן.

במהלך דברי התורה שנשא הגר"ג אדשלטיין בפני הבחורים והאברכים הוא דיבר במעלת ההתמדה והשקיעות בעמל לימוד התורה. "בחור שיש לו בעולמו רק תורה ולא שום דבר אחר חסין מכל פגעי הרחוב", אמר ראש הישיבה.

צפו בתיעוד מהמעמד