אאא

תקופת ההרשמה לכוללים לקראת שנת הלימודים הבאה החלה, ומתברר שהפילוג הליטאי זוכה להכרה רשמית בטפסי ההרשמה של רשת הכוללים 'יששכר באהליך'.

כזכור, מאבק קשה התנהל במהלך חודשי החורף האחרון לאחר שבהוראת מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי סולקו מהכוללים שבנשיאות מרן ראש הישיבה הגראי”ל שטיינמן מספר אברכים בשל השתייכותם והצבעתם למפלגת בני תורה-עץ, הדיון בנושא הגיע לוועדת הבחירות המרכזית ורוב רובם של האברכים שסולקו - הוחזרו לכוללים.

כעת, לקראת השנה החדשה החליטו ברשת יששכר באהליך למנוע מראש את החיכוכים והוויכוחים בנושא, ובטופס ההרשמה נכתב במפורש כי אברכים המנויים לעיתון הפלס או אינם כפופים לחלוטין לגראי”ל שטיינמן לא יוכלו ללמוד ברשת.

בין היתר נכתב בטופס: "ידוע לי שהצטרפותי כאברך מן המניין לרשת הכוללים מותנית בהתאגדותי עם כלל לומדי הרשת תחת הנהגתם והשקפתם של מנהיגי העם גדולי ישראל שליט”א ובראשם מרן רה”י שליט”א ובקבלת מרותם"

בסעיף אחר נכתב: "הנני מתחייב באי הכנסתם של עיתונים וכתבי עת לביתי אשר מבזים תלמידי חכמים ובכללם עיתון הפלס אשר אין רוח חכמים נוחה מהם".

גורמים ברשת יששכר באוהליך אומרים ל"כיכר השבת" כי הטופס כבר קיים מזה מספר חודשים וכי אין בו חידוש: "טבעי שנבקש ממי שרוצה ללמוד בכולל לקבל על עצמו את מרותם של גדולי הדור על כל המשתמע מכך. מדובר בסך הכל בבקשה לגיטימית שאדם המבקש ללמוד במסגרת לימודים עליו לקבל את כללי המקום".