אאא

עיריית ביתר עילית החליטה על הנצחת רבנים, אדמורי"ם ואישים מרכזיים ביהדות החרדית בפרויקטים חשובים ברחבי העיר. ועדת השמות העירונית שריכזה באחרונה בקשות רבות להנצחה החליטה פה אחד על הנצחת האישים החשובים ובהם; הרה"ק רבי חיים מטשרנוביץ. הרה"ק רבי אברהם מתתיהו פרידמן משטעפנשט זצ"ל. האדמו"ר הגה"ק מתולדות אהרון זצ"ל. אדמור"י ליסקא. אדמור"י רחמטריווקא. הגאון רבי חיים קמיל זצ"ל. גדולי עסקני היהדות החרדית שנפטרו באחרונה; הרב מנחם פרוש זצ"ל והרב אברהם רביץ זצ"ל וחבר וועדת ההיגוי של העיר, הרה"ח ר' ראובן ברים זצ"ל.

הפרויקטים שאושרו להנצחה בין השאר הם: קריאת ארבעה מעברים בעיר בשם מעלות 'שער התפילה' ע"ש הרה"ק רבי חיים מטשרנוביץ זצ"ל, תלמידו של המגיד ממעזריטש זי"ע, בעל ה"באר מים חיים", "סידורו של שבת" ו"שער התפילה".  "מעלות  הרבי משטפנשט" ע"ש הרה"ק רבי אברהם מתתיהו פרידמן זצ"ל. מעלות "דברי אמונה" ע"ש האדמו"ר הגה"ק מתולדות אהרן זצ"ל. ו"מעלות רחמסטריווקא".

חברי הועדה אישרו גם את ההצעה לקרוא לאחת הכיכרות בעיר בשם "כיכר ליסקא" להנצחת אדמור"י בית ליסקא, וזאת כאות הוקרה לקהילת ליסקא בניו יורק, המסייעת רבות להתפתחותה של העיר ביתר עילית באמצעות קרן 'ביתר פמלי'.

הועדה אישרה לקרוא לכביש המוביל לתתי"ם 'נטעי מאיר' וחב"ד, בשם "מבוא הרב קמיל" להנצחת זכרו של הגאון רבי חיים קמיל זצ"ל, ראש ישיבת אופקים וגינה, בשם "גן דודאי ראובן" ע"ש הרה"ח ר' ראובן ברים ז"ל, חבר צוות ההיגוי של ביתר עילית ובעמח"ס "וישמע ראובן", שליווה את הקמתה והתפתחותה, בעמל ובתבונה.

ישיבת הוועדה נפתחה באישור ההצעה לקרוא לספריה התורנית שבמתנ"ס העירוני בשם "נר למנחם" להנצחת זכרו של הרב מנחם פרוש זצ"ל, "אזרח כבוד" של העיר ביתר עילית, יו"ר מרכז 'אגודת ישראל' בירושלים, ח"כ וסגן שר העבודה והרווחה, מייסד "קרן התרבות דגל ירושלים" ונשיאה, עסקן ציבור שעמד לעזרתה של ביתר עילית ולימין מוסדותיה, ובאישור ההצעה לקרוא לאחת הככרות המרכזיות בעיר בשם "כיכר אברהם" להנצחת זכרו של הרב אברהם רביץ זצ"ל, יו"ר תנועת 'דגל התורה', ח"כ וסגן שר השיכון, עסקן ציבור שעמד לעזרתה של ביתר עילית ולימין מוסדותיה.

נר מנחם. הספריה התורנית שבמתנס העירוני עש הרב מנחם פרוש זצ"ל
נר מנחם. הספריה התורנית שבמתנס העירוני עש הרב מנחם פרוש זצ"ל