אאא

מליאת עיריית ביתר עילית אישרה בסופ"ש את החלטות ועדת הכספים ובהם; תקציב בסך 5 מיליון ₪ לבניית אולם רב תכליתי שיוקם בעז"ה ברח' החוזה מלובלין בשכונת התמר. כמו כן אישרו חברי העירייה את פרוטוקול הועדה המקצועית לשורה של הקצאות למוסדות חינוך, דוחו"ת כספיים ומינוי חברי דירקטוריון לחברה לפיתוח העיר.

בדברים שנשא בפני חברי המליאה אמר ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין כי עם אכלוס רח' הרב שך בעיר "אני שמח לבשר לכם, כי הצבנו ברחוב לפני כחודש מבנה נייד, שישמש כבית כנסת לתושבי השכונה בנוסח בני הישיבות. במקביל, בית כנסת בנוסח חסידי נוסף מוקם בימים אלה ע"י רב קהילת 'זלאטיפולי' מליקווד שבארה"ב אותו הצלחנו לגייס בס"ד לטובת תושבי השכונה. כך גם הוקמו בשכונה עוד ביכ"נ ע"י קהילת 'ראזאלע' ברח' כנסת יחזקאל וביכ"נ לקהילות הספרדים ברח' החוזה".

בעניין מקוואות הטהרה בשכונה אמר הרב רובינשטיין כי "יוזמה מקומית של קהילת 'דרכי התורה' שהקימה מקוה בתוך מבנה נייד היא אכן מבורכת אולם מכיון שמדובר במקוה ארעי פעלנו להקמת מקוה במבנה קבוע. אך מכיון, שכיום אין כל סיוע ממשלתי להקמת מקוואות ומאידך הסיוע הכספי של העירייה לבניית מקוואות מועדת התמיכות - הגם שהוא נדיר ונכבד אין בו די, קיימנו מגעים עם שורה של נציגי קהילות מהארץ ומחו"ל שהבשילו ואני שמח לבשר על הקמתם בקרוב של שני מקוואות נוספים בשכונה. האחד, של מוסדות 'מטרסדורף' ברח' דרכי איש. והשני, של מוסדות 'ז'ימיגראד' ברח' החוזה מלובלין. יצוין כי לפני ימים אחדים קיבלה העירייה את הערבויות הבנקאיות, שהוא שלב מכריע ביותר בהתחייבות העמותות לבנות את המקוואות.

ראש העיר גילה כי בכדי לזרז את הקמת המקוואות פנה לעמותות השונות והודיע להן, כי מי מביניהן, שתשלים את בניית המקוה עד לחודש תשרי תשע"ג, תזכה לתוספת-מענק על סך נכבד של 200,000 ₪ במסגרת פעילות קרן "ביתר פמילי" שבראשותו, וזאת מלבד התמיכה של ועדת תמיכות העירונית בהתאם לתבחיני הועדה הרגילים, המסתכמת גם היא בסכום של 200,000 ₪ בכפוף לתנאים המופיעים בתבחינים.

הרב רובינשטיין הוסיף כי בידי העירייה הרשאה ממשרד החינוך לבניית 4 כיתות גן ברח' הרב שך בשכונה. אך עד לבנייתם בפועל, הקימה העירייה גן ילדים במנ"ד שהוצב ברחוב. כמו כן אנו בעיצומם של עבודות תכנון למעון יום. ההרשאה מהתמ"ת לבנייתו צפויה להגיע בזמן הקרוב. בנוסף למבני הציבור העמידה העירייה לרשות יזם מקומי שטח לפתיחת מרכול. כך גם פעלנו רבות בכדי להנגיש תחבורה ציבורית לרחוב הרב שך בשכונה וניסללה סובה (מגרש סיבובי) לאוטובוסים, כדי לאפשר מעבר תחבורה ציבורית לרווחת תושבי הרחוב. יצוין, כי הקמת המעברים (הרמפות) להנגשת התושבים למוסדות הציבור והחינוך במפלס הרחובות שמעל השכונה תוקצב ע"י משהב"ש והעבודות מתנהלות ב"ה בקצב מהיר.

ראש העיר הביע את שביעות רצונו מהודעת משרד הבינוי והשיכון ולפיה אושר שיווק 352 יח"ד נוספות בעיר. "פעלנו רבות, כידוע לכם, בכדי שמשהב"ש יוכל לשווק את אותם 300 יח"ד המשווקות כיום ואנו מברכים את נציגי הציבור החרדי ובראשם שר הבינוי והשיכון, הרב אריאל אטיאס על השיווק הנוסף שבדרך".