אאא

"תפיסת המציאות של המזרחי מעוותת" אמר הגאון רבי אברהם שרמן בדבריו בכינוס ´נצח ישראל´ העוסק בסוגיית המתגיירים.

"המצב הוא שהם (רבני המזרחי) מוצאים לעיתים פסקים התומכים לכאורה בטענתם, אלא שהם אינם מבינים כי המציאות שבהם ניתן אז הפסק – לא הייתה המציאות של היום".

"לא ניתן לקחת אנשים שהגיעו ממדינות קומוניסטיות, חסרי כל בסיס ביהדות, ולהפוך אותם בין רגע ליהודים. המציאות אינה תומכת בזה, ומי שמנסה להביא ראיה לזה מפסקים שנתנו למציאויות אחרות, הרי שתפיסת המציאות שלו מעוותת" אמר הגר"א שרמן.

כזכור, פסילת גיורי הרב דרוקמן על ידי בית דינו של הגר"א שרמן, הביאה לסערה רבתי ב"תעשיית מכוני הגיור" ובמערכת הפוליטית.